Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Vivaldi Meble Sp. z o.o. SK

 1. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z póz.zm.) z uwzględnieniem przepisów zawartych w Rozdziale 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikom usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Użytkowników zakupów w Sklepie Internetowym: vivaldimeble.pl.
 3. Przekazane przez Użytkowników dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu, adres, adres poczty elektronicznej, adres Klienta, dane do faktury przetwarzane są w celu wskazanym poniżej,
 4. Dane osobowe Użytkowników uzyskane poprzez Portal będą przetwarzane, pod warunkiem uzyskania od Użytkownika wyraźnej zgody, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkowników zamówień oraz otrzymywania od podmiotu prowadzącego Portal informacji handlowych i marketingowych za pomocą środków komunikacji słownej, elektronicznej a także na wskazane w toku rejestracji do Portalu adresy i numery telefonów.
 5. W celu zapewnienia usunięcia, modyfikacji lub złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, Użytkownik powinien przestrzegać instrukcji określonych w komunikatach zawartych w Portalu lub wysłać e-mail na adres: sklep@vivaldimeble.pl

 

Pliki „Cookies”

Aby ułatwić korzystanie z naszej witryny, używamy plików cookies.

Pliki cookies to niewielkie jednostki danych, które  są tymczasowo przechowywane przez przeglądarkę na twardym dysku komputera. Są one niezbędne do korzystania z witryny. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych i nie mogą być użyte do ustalenia tożsamości użytkownika. Plik cookie zazwyczaj zawiera unikalny identyfikator, czyli anonimowy, losowo generowany numer, który jest przechowywany na urządzeniu. Niektóre z nich zostają usunięte po zakończeniu sesji w przeglądarce, inne są zapisywane na komputerze na dłużej. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.

 1. W związku z udostępnianiem zawartości sklepu internetowego  stosuje tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy kolejnych połączeniach z tego urządzenia końcowego,
 2. Pliki cookies i zawarte w nich informacje używane są do ulepszenia oferowanych usług, np.:
 1. umożliwiają serwisowi rozpoznanie urządzenia, dzięki czemu nie jest konieczne podawanie tych samych informacji kilkukrotnie podczas jednego zadania np. wypełniania formularza lub ankiety;
 2. rozpoznają, że nazwa użytkownika i hasło zostały już podane, dzięki czemu nie trzeba ich w prowadzać na każdej kolejnej stronie;
 3. analizują, ilu Użytkowników używa serwisów, aby ułatwić korzystanie z nich i zapewnić odpowiednią szybkość;
 4. analizują anonimowe dane, aby prześledzić, jak Użytkownicy odbierają różne aspekty serwisów internetowych,
 5. zapamiętywania ustawień Użytkowników dotyczących układu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 1. W ramach serwisu internetowego mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
 4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 1. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym umieszczaniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).